ข้อมูลแพทย์

นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์

แผนก หู คอ จมูก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
13:00 - 17:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
14:00 - 19:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- แพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิก  รพ.ราชวิถี และสงขลานครินทร์

- วุฒิบัตร  สาขาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา รพ.ราชวิถี

 

M.D.,Faculty of Medicine, Prince of Songkla University

Diploma of the Thai Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery, Rajavithi Hospital