ข้อมูลแพทย์

นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์

แผนก หู คอ จมูก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
13:00 - 17:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
15:00 - 19:00 น.

ประวัติแพทย์

แพทย์สาขา โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา


  • แพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • แพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิก  รพ.ราชวิถี และสงขลานครินทร์

  • วุฒิบัตร  สาขาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา รพ.ราชวิถี

  •