ข้อมูลแพทย์

ทพญ. เมตตา ไชยวงศ์

ทันตกรรม

รักษารากฟัน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
10:00 - 17:00 น.
(สัปดาห์ที่ 2, 4, 5)
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2530

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาเอ็นโดดอนท์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2532

<