ข้อมูลแพทย์

ทพญ. เมตตา ไชยวงศ์

ศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเฉพาะทาง

รักษารากฟัน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
13.00 - 17.00 น. (สัปดาห์ที่ 1, 3, 5) และ 10.00 - 17.00 น. (สัปดาห์ที่ 2, 4)
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2530

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาเอ็นโดดอนท์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2532