ข้อมูลแพทย์

ทพญ. นนท์ธิดา เล็กเลิศศิริวงศ์

ทันตกรรม

ทันตกรรมประดิษฐ์ 

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
10:00 - 20:00 น.
วันพุธ
10:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
10:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
10:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
09:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์
09:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

 - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
 - ปริญญาโท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556

<