ข้อมูลแพทย์

นพ.ภักดี สรรค์นิกร

แผนก หู คอ จมูก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
17:00 - 18:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
17:00 - 18:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


     - วุฒิบัตร  สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา