ข้อมูลแพทย์

นพ.ภักดี สรรค์นิกร

หู คอ จมูก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
17:00 - 18:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
17:00 - 18:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

 - แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 - วุฒิบัตร  สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

M.D.,Faculty of Medicine, Khon Kaen University

Diploma of the Thai Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery