ข้อมูลแพทย์

นพ.กิตติ ตระกูลรัตนาวงศ์

แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:30 - 16:00 น.
วันอังคาร
09:30 - 16:00 น.
วันพุธ
09:30 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
09:30 - 12:00 น.
วันศุกร์
09:30 - 16:00 น.
วันเสาร์
09:30 - 12:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์จากแพทยสภา 
- Fellow สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า Hacked by Despotic