ข้อมูลแพทย์

ณฐพล จันทรอัมพร

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

โสต – ศอ - นาสิกแพทย์  • แพทยศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตรสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

  • อบรมเป็นแพทย์เฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลทหาร รัฐ Hamburg สาธารณรัฐเยอรมัน

  • อาจารย์พิเศษวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า