ข้อมูลแพทย์

นพ. อำนวย จิระสิริกุล

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
08:00 - 14:30 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
08:00 - 14:30 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

- แพทย์ประจำบ้าน สาขา ออร์โธปิดิกส์  รพ.พระมงกุฏเกล้า

- วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

     
  •  

 

<