ข้อมูลแพทย์

นพ.สหชาติ พิพิธกุล

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
15:00 - 16:00 น.
เฉพาะนัด
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

-          แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

-          แพทย์ประจำบ้าน  สาขาออร์โธปิดิกส์  รพ.พระมงกุฏเกล้า

-          วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  รพ.พระมงกุฏเกล้า