ข้อมูลแพทย์

นพ. พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
18:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 12:30 น.

ประวัติแพทย์

 -  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า ม.มหิดล ปี 2544

- วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปี 2550

M.D.,Faculty of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine,2001

Diploma of the Thai Board of  Rehabilitation Medicine, 2007

<