ข้อมูลแพทย์

นพ.สุริยา ลือนาม

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
17:00 - 19:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า มหาลัยมหิดล พ.ศ.2540

      - วุฒิบัติ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2540