ข้อมูลแพทย์

นพ.สมศักดิ์ ปัตยะกร

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 12:00 น.
12.00 - 14.00 น. เฉพาะนัด
วันอังคาร
09:00 - 12:00 น.
12.00 - 14.00 น. เฉพาะนัด
วันพุธ
09:00 - 12:00 น.
12.00 - 14.00 น. เฉพาะนัด
วันพฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
12.00 - 14.00 น. เฉพาะนัด
วันศุกร์
09:00 - 12:00 น.
12.00 - 14.00 น. เฉพาะนัด
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

ความถนัด

รักษาโรคและการบาดเจ็บของ ข้อเข่า ข้อไหล่ โดยการผ่าตัดส่องกล้อง

(เอ็นไขว้หน้า/หลัง หมอนรองเข่า กระดูกอ่อน ข้อไหล่หลุด ไหล่ติด เอ็นไหล่ฉีกขาด ผ่าตัดผังผืดกดทับเส้นประสาทมือโดยการส่องกล้อง)

•แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

•สมาชิกแพทยสภา,สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งประเทศไทย

•สมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์  แห่งประเทศไทย

•Fellow of F.I.M.S.

•Certificate in Arthroscopic Surgery, Hyogo Rehabilitation center and Kobe University,Kobe,Japan

•Certificate in Arthroscopic Surgery and total joint replacement, Hospital for joint diseases New York, USA

•Active Member of ISAKOS since 2003