ข้อมูลแพทย์

นพ. วีระยุทธ เชาว์ปรีชา

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 12:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 12:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- การศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

- วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

- ศึกษาดูงานศัลยกรรมทางมือที่เมืองโกเบ, นีกาตา ประเทศญี่ปุ่น

- ศึกษาดูงานออร์โธปิดิกส์, ศัลยกรรมทางมือ, จุลศัลยกรรม ที่เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมันนี

- ศึกษาค้นคว้า, วิจัยด้านจุลศัลยกรรม มหาวิทยาลัยดุกส์ มลรัฐนอร์ทคาโรไรนา ประเทศสหรัฐอเมริกา