ข้อมูลแพทย์

นพ.ตระกูล ฟูเจริญยศ

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
14:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

-                   แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล

-                   แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  รพ.พระมงกุฏเกล้า

-                 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

-                   เป็นสมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์