ข้อมูลแพทย์

นพ. กิตติธัช ตันติธนวัฒน์

ระบบทางเดินอาหาร

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
13:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์
09:00 - 20:00 น.
สัปดาห์ที่ 2,4

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2559

- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี2563

- วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2565

- วุฒิบัตรอนุสาขาการส่องกล้องทางเดินอาหารขั้นสูง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2566