ข้อมูลแพทย์

นพ. อภิเชษฐ์ ศิรินวเสถียร

ระบบทางเดินอาหาร

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร อนุสาขาการส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหารขั้นสูง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
16:00 - 20:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

-แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี2545

- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปี2551

- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี2553

- Clinical Endoscopic Ultrasound Fellowship,Aichi Canter Hospital,Nagova,Janpan 2015

M.D.,Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, 2002

Diploma of the Thai  Internal Medicine Phramongkutklao College of Medicine,2008

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Gastroenterology Prince of Songkla University,2010