ข้อมูลแพทย์

นพ.ฟูเศรษฐ จงเฟื่องปริญญา

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
09:00 - 13:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
09:00 - 13:00 น.
19.00 - 20.00 น.
วันศุกร์
15:00 - 17:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 17:00 น.

ประวัติแพทย์

  - แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 - วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า