ข้อมูลแพทย์

สุธิรา ริ้วเหลือง

ตารางแพทย์ออกตรวจ นัดหมาย

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.. 2539

      - วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.รามาธิบดี  พ.. 2544

      - ประกาศนียบัตร Child and Adolescent Psychiatry  University of Michigan .2548