ข้อมูลแพทย์

พญ. สุธิรา ริ้วเหลือง

กุมารเวช

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
17:00 - 20:00 น.
สัปดาห์ที่ 1,3
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
08:00 - 16:00 น.
สัปดาห์ที่ 1, 2
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.. 2539

      - วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.รามาธิบดี  พ.ศ. 2544

      - ประกาศนียบัตร Child and Adolescent Psychiatry  University of Michigan พ.ศ 2548

<