ข้อมูลแพทย์

พญ.ณัฐสุดา อ่วมแป้น

ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2555

- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2562

- วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ปี2565

 

- M.D.,Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 2012

- Diploma of the Thai Internal Medicine Chulalongkorn University, 2019

- Diploma of the Thai Subspecialty Board of Gastroenterology, 2022