ข้อมูลแพทย์

นพ.พงษ์พัฒน์ กล่ำอยู่สุข

แผนกโรคระบบทางเดินหายใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
16:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี2555

- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี2561

- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและวิกฤตทางเดินหายใจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี2564

 

- M.D.,Faculty of Medicine, Thammasat University,2012

- Diploma of the Thai Internal Medicine, Thammasat University,2018

- Diploma of the Thai Subspecialty Board of Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care, Thammasat University,2021