ข้อมูลแพทย์

พญ. วาศินี เวียรศิลป์

สมองและระบบประสาท

อนุสาขาโรคลมชักและการตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
14:00 - 17:00 น.
เฉพาะนัด รับเวรที่ปรึกษาผู้ป่วย EMG

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี2555

- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี2561

- วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี2564

- วุฒิบัตร อนุสาขาโรคลมชักและการตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี2565

 

-M.D.,Faculty of Medicine Siriraj Hospital ,2012

- Diploma of the Thai Internal Medicine, Siriraj Hospital ,2018

- Diploma of the Thai Board of Neurology, Siriraj Hospital ,2021

- Diploma of the Thai Subspecialty Board of NCV, EMG, Epilepsy Siriraj Hospital ,2022

<