ข้อมูลแพทย์

พญ.กัญญ์วรา ชัยเบญจพล

สมองและระบบประสาท

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
16:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปี2559

- วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี2564

- M.D.,Faculty of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine,2016

- Diploma of the Thai Subspecialty Board of Neurology, Phramongkutklao Hospital,2021