ข้อมูลแพทย์

พญ.อมตนันท์ ตั้งธนาพลกุล

แผนกกุมารเวช

กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
17:00 - 20:00 น.
สัปดาห์ที่ 1,3
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 11:00 น.
สัปดาห์ที่ 1,3

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2557

- วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2563

- วุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2565

 

M.D.,Faculty of Medicine, Chulalongkorn University,2014

Diploma of the Thai Board of Pediatrics, Chulalongkorn University,2020

Diploma of the Thai Subspecialty Pediatric Dermatology, Chulalongkorn University,2022