ข้อมูลแพทย์

นพ. วนกร รัตนวงษ์

สมองและระบบประสาท

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
13:00 - 17:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2558

- วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2565

 

M.D.,Faculty of Medicine, Chulalongkorn University,2015

Diploma of the Thai Board of Neurology, Chulalongkorn University,2022