ข้อมูลแพทย์

นพ.ภัทรพงศ์ ตันติจริยางกูร

ศูนย์จักษุและเลสิค

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
17:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2559

- วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2565

 

- M.D.,Faculty of Medicine, Chulalongkorn University,2016

- Diploma of the Thai Ophthalmology Chulalongkorn University,2022