ข้อมูลแพทย์

นพ. วิวัฒน์ ประเสริฐ

ศูนย์จักษุและเลสิค

จอตาและน้ำวุ้นตา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
17:00 - 20:00 น.
สัปดาห์ที่ 1,3,5
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
08:00 - 12:00 น.
สัปดาห์ที่3
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปี2558

- วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2564

- วุฒิบัตร อนุสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา จากโรงพยาบาลราชวิถี ปี2565

 

- M.D.,Faculty of Medicine, Srinakarinwirot University,2015

- Diploma of the Thai Ophthalmology Chulalongkorn University,2021

- Diploma of the Thai Subspecialty Board of Retina and Vitreous, Rajavithi Hospital,2022