ข้อมูลแพทย์

พญ.สุมาลิน ตรัยไชยาพร

ศูนย์จักษุและเลสิค

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
17:00 - 19:00 น.
สัปดาห์ที่ 1,3,5
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
17:00 - 19:00 น.
สัปดาห์ที่ 1, 3, 5
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรังสิต ปี2547

- วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ปี2553

- วุฒิบัตรอนุสาขา จอตาและน้ำวุ้นตา โรงพยาบาลราชวิถี ปี2555

M.D.,Faculty of Medicine, Rangsit University,2004

Diploma of the Thai Ophthalmology, Mettapracharak Watraikhing Hospital,2010

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Retina and Vitreous, Rajavithi Hospital,2012