ข้อมูลแพทย์

นพ.วรยศ บุญศิริ

บริการอายุรกรรม (จิตเวช)

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
กรุณานัดหมายที่opd ( 02-561-1111 ต่อ 1221-1222 )
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปี2547

- วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี2552