ข้อมูลแพทย์

นพ.เอกภักดิ์ ศรีอัษฎาพร

แผนกศัลยกรรม

ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
16:00 - 20:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

- วุฒิบัตร อนุสาขาศัยลศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี จากศิริราชพยาบาล