ข้อมูลแพทย์

นพ.เกรียงศักดิ์ พิทักษ์อวกาศ

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

จุลยศัลยศาสตร์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
08:00 - 12:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2525

- วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ปี2531

- ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจุลยศัลยศาสตร์