ข้อมูลแพทย์

นพ. เกรียงศักดิ์ พิทักษ์อวกาศ

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

จุลยศัลยศาสตร์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
08:00 - 12:00 น.
วันศุกร์
08:30 - 11:00 น.
เวลา 12.00-15.00
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2525

- วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ปี2531

- ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจุลยศัลยศาสตร์