ข้อมูลแพทย์

นพ. ธิติธร เสาเวียง

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

ประวัติการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี2553

- วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี2560

Medical Education

-M.D., Faculty of Medicine,Khon Kaen University,2010

Board of Certifications

-Diploma of the Thai Board of Emergency Medicine,2017

 

 

 

<