ข้อมูลแพทย์

นพ. ภัคพล มงคลดิษฐ์

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2548

-วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลราชวิถี ปี2559