ข้อมูลแพทย์

พญ.ภัทรา วิศาลศิริรักษ์

สูติ-นรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
16:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี2555

- วุฒิบัตรสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี2559

- วุฒิบัตรอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล