ข้อมูลแพทย์

พญ.ภัทรา วิศาลศิริรักษ์

แผนกสูติ-นรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
16:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปี2555

- วุฒิบัตรสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา จากโรงพยาบาลศิริราช ปี2559