ข้อมูลแพทย์

นพ.เอนกวิช เต็มบุญเกียรติ

บริการอายุรกรรม (จิตเวช)

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
เฉพาะนัดที่OPD พ.ตรวจวันเสาร์เว้นเสาร์ ( 02-561-1111 ต่อ 1221-1222 )
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

จิตแพทย์


  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

  • วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์

  •