ข้อมูลแพทย์

พญ. นวลผ่อง เหรียญมณี

กุมารเวช

กุมารศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
07:30 - 10:00 น.
เฉพาะนัด
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยสาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ปี2540

- วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลศิริราช ปี2546

- วุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี2552

<