ข้อมูลแพทย์

นพ. ชนินทร จารุพงศ์ประภา

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

สาขากระดูกสันหลัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
13:00 - 17:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

-แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2551

- วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์ จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ปี2558

- วุฒิบัตร อนุสาขากระดูกสันหลัง จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ปี2559

<