ข้อมูลแพทย์

นพ. จิรันดร์ อภินันทน์

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
17:00 - 19:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2543 - วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี2551 - ประกาศนียบัตรสาขา Foot&Ankle Surgery จากUniversitatsklinikum CarlGustavCarus,Dresden,Germany ปี2555 - ประกาศนียบัตรสาขา Foot&Ankle Surgery จากAvon Orthopaedic Center,Bristol,UK ปี2557

<