ข้อมูลแพทย์

นพ.ภูษิต เฟื่องฟู

แผนกศัลยกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
17:00 - 20:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
16:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์
09:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปี2535 - วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี2540 -วุฒิบัตรสาขาเวชบำบัดวิกฤต จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี2545 - วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ ปี2562