ข้อมูลแพทย์

นพ.อรุณ กฤษณาสกุล

แผนกศัลยกรรม

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
17:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
13:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ปี2556

- วุฒิบัตร อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

- ประกาศนียบัตร Minimal Invasive Surgery จากโรงพยาบาลราชวิถี ปี2561