ข้อมูลแพทย์

นพ. อรุณ กฤษณาสกุล

ศัลยกรรม

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
08:00 - 12:00 น.
วันพุธ
08:00 - 15:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
08:00 - 17:00 น.
วันอาทิตย์
13:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ปี2556

- วุฒิบัตร อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

- ประกาศนียบัตร Minimally Invasive Surgery จากโรงพยาบาลราชวิถี ปี2561

M.D.,Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 2008

Diploma of the Thai  Surgery, Prince of  Songkhlanagarin University, 2013

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Colon and Rectal Surgery