ข้อมูลแพทย์

พญ.เพลงพนา ทองอุปการ

แผนกอาชีวอนามัย (Occupational Health Department)

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรังสิต ปี2560

- วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี2564

- ประกาศนียบัตร อาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ จากโรงพยาบาลนพรัตน์ ปี2562