ข้อมูลแพทย์

นพ.ธีรวีร์ หงส์หยก

ศูนย์จักษุและเลสิค

Cornea

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
13:00 - 16:00 น.
เฉพาะนัด
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

-แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาาวิทยาลัยมหิดล ปี2543

- วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาาวิทยาลัยมหิดล ปี2549