ข้อมูลแพทย์

นพ.มานะพล เล็กสกุล

ศูนย์จักษุและเลสิค

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
16:00 - 19:00 น.
เฉพาะนัด
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

-แพทยศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปี2532

- วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี2538

- Cornea External Diseases and Refractive Surgery, Cornea Consultants, Boston, USA

- Cornea External Diseases and Refractive Surgery, Wills Eye Hospital,Philadelphia. USA

 M.D.,Faculty of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine, 1989

 Diploma of the Thai Board of Ophthalmology  Phramongkutklao Hospital, 1995