ข้อมูลแพทย์

นพ.กิตติฉัตร วิโรจน์ศิริ

คลินิกบริการอายุรกรรม (จิตเวช)

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
กรุณานัดหมายที่opd ( 02-561-1111 ต่อ 1221-1222 )

ประวัติแพทย์

จิตแพทย์


  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล

  • แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

  • วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์

  •