ข้อมูลแพทย์

นพ.ชยพล ชีถนอม

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
12:00 - 17:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
12:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี2555

- วุฒิบัตร สาขาอายุศาสตร์ จากโรงพยาบาลราชวิถี ปี2561