ข้อมูลแพทย์

นพ.ชยพล ชีถนอม

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 12:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 17:00 น.
วันพุธ
09:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี
09:00 - 17:00 น.
วันศุกร์
09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์
10:00 - 15:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี2555

- วุฒิบัตร สาขาอายุศาสตร์ จากโรงพยาบาลราชวิถี ปี2561

 

M.D.,Faculty of Medicine, Thammasat University,2012

Diploma of the Thai  Internal Medicine Rajavithi Hospital ,2018