ข้อมูลแพทย์

พญ.ปุณยวีร์ เอกไพบูลย์

แผนกกุมารเวช

กุมารเวชศาสตร์ ตจวิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 12:00 น.
เฉพาะนัด

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2556

- วุฒิบัตรสาขากุมารศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2562

- วุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2564

 

งดปฏิบัติงานตั้งแต่ 31ต.ค64 - 31ต.ค65