ข้อมูลแพทย์

นพ.ชยังกร ทนต์ประเสริฐเวช

สมองและระบบประสาท

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
20:00 - 07:00 น.
เวรที่ปรึกษาดูแลผู้ป่วยในโรคประสาทวิทยา

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2558

- วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี2564

M.D.,Faculty of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine,2015

Diploma of the Thai Board of Neurology  Phramongkutklao Hospital,2021