ข้อมูลแพทย์

พญ.รสริน คุปต์วิวัฒน์

ศูนย์ผิวหนัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
12:00 - 17:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2559

M.D.,Faculty of Medicine, Chulalongkorn University,2016

- ประกาศนียบัตร Msc. Clinical dermatology จาก Chulabhorn international College of medicine, Thammasat University ปี2562

-แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตจศัลยศาสตร์ 
Clinical fellowship in dermatologic surgery and lasers คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี2565