ข้อมูลแพทย์

ทพญ. พีรดา หิมะเจริญ

ทันตกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
10:00 - 20:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
10:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
10:00 - 20:00 น.
สัปดาห์ที่ 1,3

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2564

<