ข้อมูลแพทย์

ทพญ.พีรดา หิมะเจริญ

ศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเฉพาะทาง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
17:00 - 20:00 น.
วันพุธ
17:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
17:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2564