ข้อมูลแพทย์

นพ. วุฒิพงศ์ ตรีวัฒนา

อายุรกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
17:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
12:00 - 17:00 น.
(สัปดาห์ที่ 1,3,5)

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2555

- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี2560

 

M.D.,Faculty of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine Mahidol University,2012

Diploma of the Thai  Internal Medicine Phramongkutklao Hospital,2017

<