ข้อมูลแพทย์

นพ.อารมย์ ขุนภาษี

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต  จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2529

- วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี2534

- Certificate  Fellowship in  Physical  Medicine  and  Rehabilitation  of  New  York

 

M.D.,Faculty of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine,1986

Diploma of the Thai Board of  Rehabilitation Medicine  Phramongkutklao Hospital,1991