ข้อมูลแพทย์

นพ.อารมย์ ขุนภาษี

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู


  • แพทยศาสตร์บัณฑิต

  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

  • Certificate  Fellowship in  Physical  Medicine  and  Rehabilitation  of  New  York.

  •