ข้อมูลแพทย์

นพ.วาริท จาติเสถียร

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

เวชศาสตร์การกีฬา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
15:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบันฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี2552

- วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี2559

- วุฒิบัตรอนุสาขา เวชศาสตร์การกีฬา จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี2561